Online tournament

หน้าแรก >> On-Line Tournamentจำกัดจำนวน: เซิร์ฟเวอร์ละ 32 ทีม

เปิดรับสมัคร: 04 ก.พ. 19 / ปิดรับสมัคร: 23 ก.พ. 19

เริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่: 25 ก.พ. 19 ถึงวันที่: 01 มี.ค. 19

เดือน: กุมภาพันธ์

จำกัดจำนวน: เซิร์ฟเวอร์ละ 132 ทีม

เปิดรับสมัคร: 13 ก.พ. 19 / ปิดรับสมัคร: 24 ก.พ. 19

เริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่: 25 ก.พ. 19 ถึงวันที่: 03 มี.ค. 19

เดือน: กุมภาพันธ์