Online tournament

หน้าแรก >> On-Line Tournamentจำกัดจำนวน: เซิร์ฟเวอร์ละ 45 ทีม

เปิดรับสมัคร: 08 ต.ค. 18 / ปิดรับสมัคร: 12 ต.ค. 18

เริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่: 16 ต.ค. 18 ถึงวันที่: 19 ต.ค. 18

เดือน: ตุลาคม

จำกัดจำนวน: เซิร์ฟเวอร์ละ 32 ทีม

เปิดรับสมัคร: 12 ต.ค. 18 / ปิดรับสมัคร: 21 ต.ค. 18

เริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่: 22 ต.ค. 18 ถึงวันที่: 26 ต.ค. 18

เดือน: ตุลาคม